blog banner

(Për hir të së vërtetës)

… dhjetë herë shkruajta dicka, dhe te dhjeta herët e fshiva tekstin. Ajo që kuptova është, se nuk ka ditë më të vërtetë gjatë gjithë vitit, se dita e 365:të,  se ditëve të tjera mund të gënjehet, mund të zbukurohen mendime, mund të flitet pa vizione, mund të shuhen flakët pa shuar zjarrin, mund të […]

Read More

Scroll Up